MEO-adatlap

a projekt zárójelentése
4. munkaszakasz összefoglaló jelentése
3. munkaszakasz összefoglaló jelentése
2. munkaszakasz összefoglaló jelentése
1. munkaszakasz összefoglaló jelentése
1. munkaszakasz teljes jelentése

A MEO-projekt során született dokumentumok listája

(2006.11.15.)

2005/2

Résztanulmányok

- Scriptum Rt., Távközlési közönségszolgálat gépi támogatásának lehetőségei – Specifikáció, link

- Scriptum Rt., Távközlési közönségszolgálati tudásbázis konszolidálása, link

- Gyarmathy Zsófia, Héja Enikő, Szeredi Dániel, Szőts Miklós, Varasdi Károly, Jelentésreprezentációs nyelv, link

- Gyarmathy Zsófia, Héja Enikő, Szeredi Dániel, Szőts Miklós, Varasdi Károly, Prototipikus példák a jelentésreprezentációra, link

- Scriptum Rt., Következtető rendszerek részletes vizsgálata, link

- Scriptum Rt., Következtető rendszerek összevetése - funkcionális összehasonlítás, link

- Scriptum Rt., Következtető rendszerek összevetése - funkcionális összevetés - saját tesztjeink, link

- Scriptum Rt., Következtető rendszerek összevetése - funkcionális összevetés - TPTP-s tesztek, link

- Szakadát István, Ontológiai konzisztenciavizsgálat (Követelmény- és funkcionális specifikáció), link

- Szőts Miklós, Az OntoClean metodológia ismertetése, problémái és továbbfejlesztési lehetőségei, link

- SZTE, Protégé használhatósági tanulmány, link

- Miháltz Márton, Idővel kapcsolatos kifejezések a SUMO ontológiában és összehasonlításuk a MEO időontológiájával, link

Részontológiák

- Ungváry Rudolf, Időtezaurusz, link

- Gold – nyelvészeti ontológia (MS Access), link

- Ungváry Rudolf, Generikus hierarchia, 2005.10.25.

- Ungváry Rudolf, A csúcsontológia lexikai egységeinek csoportosított állománya 2005.10. 25., link

- NYTI, MEO-igék vonzatkeret-tára

- Az ontológia adatbázis-modelljének és felhasználói felületének prototípusa (MS Access)

- Ungváry Rudolf, Távközlési tezaurusz 2005. 11. 30. állománya, link

- UngváryRudolf, Távközlési hierarchia 2005. 11. 30. állománya, link

A projekt keretében megszületett publikációk

- Szőts Miklós, Lévay Ákos, Szerepfogalmak az ontológiákban - az OntoClean metodológia továbbfejlesztése, in: Alexin Z., Csendes D., III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2005, link

- Szakadát István, Réteges struktúra, alaprelációk, in: Alexin Z., Csendes D., III. Magy. Szám. Nyelv. Konf., 2005, link

2006/3

Résztanulmányok

- Scriptum Rt., Részletes terv adott hibakonfigurációból problémahalmazra való visszakövetkeztetési mechanizmusra (26 o.), link

- Scriptum Rt., A CC-munkatárs tevékenységét támogató alkalmazás működését bemutató animáció, link

- Gyarmathy Zsófia, Héja Enikő, Mittelholz Iván, Simonyi András, Szeredi Dániel, Varasdi Károly, A magyar nyelv lexikai sajátosságaira épülő formális általános ontológia (89 o.), link

- Gyepesi György, Szakadát István, Szaszkó Sándor, Szőts Miklós, Ungváry Rudolf, Kálmán László (lektor), MEO-ontológia modell (25 o.), link

- Szőts Miklós, Gyepesi György, MEOditor ontológiaszerkesztő használati eset modell (37 o.)

- Szőts Miklós, Az OntoClean metodológia ismertetése (43 o.), link

- SZTE SZTTCS, A Protégé 3.1.1 szerver használata(22 o.), link

- SZTE SZTTCS, Protégé 3.1.1 használati útmutató (13 o.), link

- Miháltz Márton, Térrel kapcsolatos fogalmak a SUMO ontológiában és összehasonlításuk a MEO helyontológiájával (17 o.), link

- Miháltz Márton, Idővel kapcsolatos fogalmak a SUMO ontológiában és összehasonlításuk a MEO időontológiájával (31 o.), link

Részontológiák, alkalmazások

- Gold – nyelvészeti ontológia, link

- MEOditor ontológiaszerkesztő (http://ontologia.hu/meoditor/)

- Ungváry Rudolf, A MEO relációs struktúrája

- Ungváry Rudolf, Távközlési tezaurusz

A projekt keretében született publikációk

- Ungváry Rudolf, Ontológiai helyzetkép a tezauruszokról az OntoClean szemlélet alapján, kézirat, 2006, link

- Szakadát István, MEO Ontology Infrastructure, ISD 2006, link

2006/4

- Alexin Zoltán: A MEODIT többfelhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése. Jelentés, 2006, link

- Gyarmathy Zsófia - Szeredi Dániel: A kommunikációs fogalmak jelentésreprezentációjának egy modellje. In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.): IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (konferenciaanyag). Szeged, 2006, SZTE, 354–356. p.

- Gyarmathy Zsófia – Szeredi Dániel: A mozgás domain. Jelentés, 2006, link

- Gyarmathy Zsófia – Héja Enikő – Mittelholz Iván – Simonyi András – Szeredi Dániel – Varasdi Károly: A magyar nyelv lexikai sajátosságaira épülő formális általános ontológia. Jelentés, 2006, link

- MEO: Ontológiai szakirodalom bibliográfiája, link

- MEO: A MEO-csúcsontológia, 2006, link

- Miháltz Márton: Idővel kapcsolatos fogalmak a sumo ontológiában és összehasonlításuk a MEO időntológiájával. Jelentés, 2006, MEO, link

- Miháltz Márton: A MEO és HUWN terminusainak összerendelése. Jelentés, 2006, link

- Miháltz Márton: Térrel kapcsolatos fogalmak a SUMO ontológiában és összehasonlításuk a MEO helyontológiájával. Jelentés, 2006, link

- Scriptum: Részletes terv adott hibakonfigurációból problémahalmazra való visszakövetkeztetési mechanizmusra. Jelentés, 2006. 2, MEO, link

- Scriptum: A távközlési közönségszolgálati tevékenységet támogató rendszer bemutató videója. Jelentés, 2006

- Scriptum Zrt.: Következtetőrendszerek részletes vizsgálata. Jelentés, 2005, link

- Scriptum Zrt.: Ontológiaépítési módszertanok összehasonlítása. Jelentés, 2005, link

- Scriptum Zrt.: Ontológiaépítő nyelvek értékelése, elemző összehasonlítása. Jelentés, 2005, link

- Scriptum Zrt.: Távközlési közönségszolgálati tudásbázis konszolidálása. Jelentés, 2005, link

- Scriptum Zrt.: A magyar egységes ontológia projekt záró szakmai beszámolója. Jelentés, 2006. december, link

- Simonyi András: Mereológia. Jelentés, 2006, link

- Szakadát István: Egyben az egész. Egytől egyig. Budapest, 2006, Typotex

- Szakadát István–Szőts Miklós–Gyepesi György: Extenzionális relációelmélet. Jelentés, 2006, link

- Szakadát István–Szőts Miklós–Gyepesi György: Relációs mikroelméletek. Jelentés, 2006, link

- Szakadát István–Szőts Miklós–Gyepesi György–Varasdi Károly–Ungváry Rudolf – Simonyi András – Gyarmathy Zsófia – Szaszkó Sándor – Dániel Szeredi: Meo ontológiamodell. In Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.): IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (konferenciaanyag). Szeged, 2006, SZTE, 377–383. p., link

- Szakadát István: Rétegesstruktúra, alaprelációk.In III. Számítógépes nyelvészeti konferencia (konferenciaanyag). Szeged, 2005, SZTE, link

- István Szakadát–Miklós Szőts–György Gyepesi: MEO - Ontology Infrastructure. In Gabor Magyar–Gabor Knapp–Wita Wojtkowski–Gregory Wojtkowski–Joze Zupancic–Stanislaw Wrycza (szerk.): Advances in Information Systems Development: New Methods and Practice for the Networked Society, Proceedings Information Systems Development (konferenciaanyag). 2006, Springer, link

- Szakadát István–Szőts Miklós–Gyepesi György: Meo-modellek és -elméletek. Jelentés, 2006, link

- Szakadát István–Szőts Miklós–Szaszkó Sándor: Az ontológia fogalma, építése, kezelése. Jelentés, 2006, link

- Varasdi Károly – Gyarmathy Zsófia – Simonyi András – Szeredi Dániel: Az általános ontológia egy új modellje. In Alexin Zoltán – Csendes Dóra (szerk.): IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (konferenciaanyag). Szeged, 2006, SZTE, 73–84. p., link

- Varasdi Károly: Proprium és fázis. Jelentés, 2006, link